Lipa drobnolistna przy ulicy w Gennep

Przy ulipcy w Gennep tylko niektóre z wcześniej posadzonych lip musiały być ponownie sadzone. W tej pracy Frowein Export wspiera klienta przez umieszczenie drzewa bezpośrednio do otworu do sadzenia.